Sekretesspolicy

Upprättad 2016-02-28

Policyn gäller för användande av hemsidan vitamagasinet.se som drivs av Vita Magasinet AB.

Insamling av Dina personuppgifter

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen vitamagasinet.se måste Du vara registrerad användare/kund. vitamagasinet.se håller reda på hur Du navigerar på webbplatsen, de webbsidor Du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. Denna information används även för att leverera specialinnehåll och erbjudande till besökare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett särskilt område.

vitamagasinet.se samlar även in viss information om Ditt operativsystem och Din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen, när Du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används av vitamagasinet.se för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen vitamagasinet.se.


Användning av Dina personuppgifter

vitamagasinet.se samlar in och använder Dina personuppgifter för att driva webbplatsen vitamagasinet.se och för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat. Till exempel kan vi komma att använd Din e-post adress för att översända servicerelaterade meddelanden till Dig och varje nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som Du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du om så är fallet själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar o.dyl. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten. Vi skickar inte ut nyhetsbrev, erbjudanden eller reklam till dig som inte registrerat dig för den typen av prenumerationer.

vitamagasinet.se samlar i vissa fall in Ditt personnummer för öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.

Vi använder geografisk lokalisering för att fastställa vilken lokalanpassad information som vitamagasinet.se skall förse sina kunder med.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför vitamagasinet.se och dess närstående bolag utan Ditt tillstånd.

Webbplatsen vitamagasinet.se kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om vitamagasinet.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Vita Magasinet eller webbplatsen vitamagasinet.se, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Vita Magasinet och webbplatsen vitamagasinet.se eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.


Kontroll av Dina personuppgifter

Om Din e-postadress har ändrats och Du även i fortsättningen vill erhålla nyhetsbrev måste Du anmäla Dig på nytt för nyhetsbrevet på den här webbplatsen samt ange Din aktuella e-postadress.

vitamagasinet.se kan komma att med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om nyheter eller ändringar och uppdateringar av webbplatsen.


Skydd av Dina personuppgifter

Vita Magasinet är inriktat på att skydda Dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi Dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer.

För åtkomst till Ditt användarkonto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna inte ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn för att skydda Din information i förhållande till senare användare av datorn. Vi kommer aldrig att be om ditt lösenord och har heller ingen möjlighet att utläsa lösenordet.


Missbruk av Ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster hos vitamagasinet.se, förbehåller sig Vita Magasinet rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen vitamagasinet.se. Respekteras inte denna avstängning kommer Vita Magasinet att söka rättsliga påföljder.


Användning av cookie-filer

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och "session-cookies" för att hantera Ditt besök vitamagasinet.se så som innehållet i Din varukorg, och vilka sidor Du ska komma till när Du följer länkar etc.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på Din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till Din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att Du har återvänt till en specifik webbsida, så att Du kan få en personligt anpassad upplevelse när Du besöker webbsidan igen.

Du kan välja om Du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det. Om Du väljer att tillåta Din dator att acceptera cookie-filer kan Du även välja att automatiskt loggas in på webbplatsen vitamagasinet.se.

Om Du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att Du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på vitamagasinet.se eller de andra webbplatser som Du besöker. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbläsarfönster stängs, om du stänger av funktionen även för session-cookies för vitamagasinet.se kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på vitamagasinet.se.

OBS! Vissa brandväggsprogramvaror (firewalls) stänger av cookies hanteringen, dessa måste också konfigureras korrekt för att webbplatsen ska fungera som önskas.
Ändring av policy

vitamagasinet.se uppdaterar ibland denna sekretesspolicy. När vi gör det kommer vi även att ändra datumet för "senast uppdaterad" högst upp på förstasidan av sekretesspolicyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy kommer Vita Magasinet att meddela Dig detta genom att placera ett tydligt meddelande därom på webbplatsen. Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla Dig informerad om hur Vita Magasinet hjälper till att skydda Din information.


Kontaktinformation

Vi välkomnar Dina kommentarer rörande denna sekretesspolicy. Om Du anser att webbplatsen vitamagasinet.se inte följt denna sekretesspolicy ber vi Dig kontakta oss via e-post eller brevledes.

Vita Magasinet AB

Vita Magasinet
Östra kyrkogatan 49
59333 Västervik
Sverige

Epost: info@vitamagasinet.se